Customer Support: 090 48 99990
C7976A HP LTO6 Ultrium 2.5TB/6.25TB Data Cartridge

Trang chủ/ HP Servers / HP ProLiant DL380G9

HP ProLiant DL380G9 867448-S01

Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1 GHz, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC , 500W p/s, Rack 2U

Price: 55.500.000 ₫

HP ProLiant DL380G9 867448-S01

Price: 55.500.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 867448-S01

Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1 GHz 2133MHz 20MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 500W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

HP ProLiant DL380G9 826681-B21

Intel Xeon 8C E5-2609v485W 1.7 GHz, 8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC, 500W p/s, Rack 2U.

Price: 71.100.000 ₫

HP ProLiant DL380G9 826681-B21

Price: 71.100.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 826681-B21

Intel Xeon 8C E5-2609v4 85W 1.7 GHz 2133MHz 20MB, 8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 500W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

HP ProLiant DL380G9 867450-S01

Intel Xeon 10C E5-2640v4 90W 2.1 GHz, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC, 500W p/s, Rack 2U.

Price: 54.650.000 ₫

HP ProLiant DL380G9 867450-S01

Price: 54.650.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 867450-S01

Intel Xeon 10C E5-2640v4 90W 2.1 GHz 2133MHz 25MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 500W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months

HP ProLiant DL380G9 826682-B21

Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1 GHz, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC, 500W p/s, Rack 2U.

Price: 88.550.000 ₫

HP ProLiant DL380G9 826682-B21

Price: 88.550.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 826682-B21

Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1 GHz 2133MHz 20MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 500W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

HP ProLiant DL380G9 867449-S01

Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1 GHz, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC , 500W p/s, Rack 2U.

Price: 61.410.000 ₫

HP ProLiant DL380G9 867449-S01

Price: 61.410.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 867449-S01

Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1 GHz 2133MHz 20MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 500W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

HP ProLiant DL380G9 848774-B21

Intel Xeon 10C E5-2630v4 85W 2.2 GHz, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC, 500W p/s, Rack 2U.

Liên hệ

HP ProLiant DL380G9 848774-B21

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 848774-B21

Intel Xeon 10C E5-2630v4 85W 2.2 GHz 2400MHz 20MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 500W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

HP ProLiant DL380G9 852432-B21

Intel Xeon 14C E5-2660v4 105W 2.0 GHz, 64GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC, 500W p/s, Rack 2U.

Price: 167.560.000 ₫

HP ProLiant DL380G9 852432-B21

Price: 167.560.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 852432-B21

Intel Xeon 14C E5-2660v4 105W 2.0 GHz 2400MHz 35MB, 64GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 500W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

HP ProLiant DL380G9 826684-B21

Intel Xeon 12C E5-2650v4 105W 2.2 GHz, 32GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC, 800W p/s, Rack 2U.

Price: 137.780.000 ₫

HP ProLiant DL380G9 826684-B21

Price: 137.780.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 826684-B21

Intel Xeon 12C E5-2650v4 105W 2.2 GHz 2133MHz 30MB, 32GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 800W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

HP ProLiant DL380G9 826683-B21

Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1 GHz, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC, 800W p/s, Rack 2U.

Price: 107.180.000 ₫

HP ProLiant DL380G9 826683-B21

Price: 107.180.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 826683-B21

Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1 GHz 2400MHz 20MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 800W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

HP ProLiant DL380G9 850518-S01

Intel Xeon 12C E5-2650v4 105W 2.2 GHz, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC, 800W p/s, Rack 2U.

Price: 88.780.000 ₫

HP ProLiant DL380G9 850518-S01

Price: 88.780.000 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 850518-S01

Intel Xeon 12C E5-2650v4 105W 2.2 GHz 2133MHz 30MB, 16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, Smart Array P440ar with 2GB FBWC (ServeRAID 0, 1, 5, 10, 50), 800W p/s, Rack 2U, Warranty 36 months.

Tư Vấn Mua Hàng

Ms. Vũ Thị Hòa | Vũ Thị Hòa

0964527700 | kinhdoanh2@tht.com.vn

Ms. Mai Tường Vy | Mai Tường Vy

0964587700 | kinhdoanh3@tht.com.vn

Mr.Hải Tú | Lê Hải Tú

0983057066 | tulh@tht.com.vn

Mr. Lê Hoàng | Lê Hoàng

0904899990 | kinhdoanh1@tht.com.vn

Hỗ trợ kỹ thuật

Mr. Nguyễn Trọng Nghĩa | Nguyễn Trọng Nghĩa

0964587700 | kythuat1@tht.com.vn

Mr. Nguyễn Văn Hậu | Nguyễn Văn Hậu

0964507700 | tht_kythuat2@tht.com.vn

Mr.Phạm Minh Hải | Phạm Minh Hải

0904899990 | kythuat3@tht.com.vn

Mr. Ngô Hoàng Thanh | Ngô Hoàng Thanh

0964547700 | tht_kythuat4@tht.com.vn

Search by price