Customer Support: 090 48 99990
C7976A HP LTO6 Ultrium 2.5TB/6.25TB Data Cartridge

Trang chủ/ IBM - Lenovo Servers / LENOVO SYSTEM x3850x5

Lenovo System x3850X6 – 6241G4A

Intel Xeon 18C E7-8890v3 165W 2.5GHz 2133MHz, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Price: 896.313.910 ₫

Lenovo System x3850X6 – 6241G4A

Price: 896.313.910 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241G4A

2x Compute Book Intel Xeon 18C E7-8890v3 165W 2.5GHz 2133MHz 45MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3850X6 – 624124A

Intel Xeon 10C E7-4820v4 115W 2.0GHz 1866MHz, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3850X6 – 624124A

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 624124A

2x Compute Book Intel Xeon 10C E7-4820v4 115W 2.0GHz 1866MHz 25MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3850X6 – 624114A

Intel Xeon 8C E7-4809v4 115W 2.1GHz 1866MHz, 2x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, 1x900W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3850X6 – 624114A

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 624114A

Compute Book Intel Xeon 8C E7-4809v4 115W 2.1GHz 1866MHz 20MB, 2x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, 1x900W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3850X6 – 6241F4A

Intel Xeon 14C E7-4850v3 115W 2.2GHz, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Price: 559.405.310 ₫

Lenovo System x3850X6 – 6241F4A

Price: 559.405.310 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241F4A

2x Compute Book Intel Xeon 14C E7-4850v3 115W 2.2GHz 2133MHz 35MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3850X6 – 6241F1A

Intel Xeon 10C E7-4820v3 115W 1.9GHz 1600MHz, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Price: 424.766.760 ₫

Lenovo System x3850X6 – 6241F1A

Price: 424.766.760 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241F1A

2x Compute Book Intel Xeon 10C E7-4820v3 115W 1.9GHz 1600MHz 25MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack 4U, warranty 36 months.

Lenovo System x3850X6 – 6241F2A

Intel Xeon 10C E7-4820v3 115W 1.9GHz 2133MHz, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Price: 432.246.590 ₫

Lenovo System x3850X6 – 6241F2A

Price: 432.246.590 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241F2A

2x Compute Book Intel Xeon 10C E7-4820v3 115W 1.9GHz 2133MHz 25MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3850X6 – 6241F3A

Intel Xeon 14C E7-4850v3 115W 2.2GHz, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Price: 551.925.480 ₫

Lenovo System x3850X6 – 6241F3A

Price: 551.925.480 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241F3A

2x Compute Book Intel Xeon 14C E7-4850v3 115W 2.2GHz 1600MHz 35MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3850X6 – 6241G2A

Intel Xeon 16C E7-8860v3 140W 2.2GHz, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Price: 636.074.660 ₫

Lenovo System x3850X6 – 6241G2A

Price: 636.074.660 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241G2A

2x Compute Book Intel Xeon 16C E7-8860v3 140W 2.2GHz 2133MHz 40MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3850X6 – 6241G1A

Intel Xeon 16C E7-8860v3 140W 2.2GHz, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Price: 628.594.830 ₫

Lenovo System x3850X6 – 6241G1A

Price: 628.594.830 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241G1A

2x Compute Book Intel Xeon 16C E7-8860v3 140W 2.2GHz 1600MHz 40MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3850X6 – 6241G3A

Intel Xeon 18C E7-8890v3 165W 2.5GHz, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Price: 888.833.850 ₫

Lenovo System x3850X6 – 6241G3A

Price: 888.833.850 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241G3A

2x Compute Book Intel Xeon 18C E7-8890v3 165W 2.5GHz 1600MHz 45MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3850X6 – 624144A

Intel Xeon 16C E7-4850v4 115W 2.1GHz 1866MHz, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3850X6 – 624144A

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 624144A

2x Compute Book Intel Xeon 16C E7-4850v4 115W 2.1GHz 1866MHz 40MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack, Warranty 36 months.

Lenovo System x3850X6 – 624154A

Intel Xeon 18C E7-8860v4 140W 2.2GHz 1866MHz 45MB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3850X6 – 624154A

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 624154A

2x Compute Book Intel Xeon 18C E7-8860v4 140W 2.2GHz 1866MHz 45MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack 4U, Warranty 36 months.

Trang 1 trong tổng số 2 trang12

Tư Vấn Mua Hàng

Ms. Vũ Thị Hòa | Vũ Thị Hòa

0964527700 | kinhdoanh2@tht.com.vn

Ms. Mai Tường Vy | Mai Tường Vy

0964587700 | kinhdoanh3@tht.com.vn

Mr.Hải Tú | Lê Hải Tú

0983057066 | tulh@tht.com.vn

Mr. Lê Hoàng | Lê Hoàng

0904899990 | kinhdoanh1@tht.com.vn

Hỗ trợ kỹ thuật

Mr. Nguyễn Trọng Nghĩa | Nguyễn Trọng Nghĩa

0964587700 | kythuat1@tht.com.vn

Mr. Nguyễn Văn Hậu | Nguyễn Văn Hậu

0964507700 | tht_kythuat2@tht.com.vn

Mr.Phạm Minh Hải | Phạm Minh Hải

0904899990 | kythuat3@tht.com.vn

Mr. Ngô Hoàng Thanh | Ngô Hoàng Thanh

0964547700 | tht_kythuat4@tht.com.vn

Search by price