Customer Support: 090 48 99990
C7976A HP LTO6 Ultrium 2.5TB/6.25TB Data Cartridge

Trang chủ/ IBM - Lenovo Servers / LENOVO SYSTEM x3950X5

Lenovo System x3950X6 – 6241FAA

Intel Xeon 18C E7-8870v3 140W 2.1GHz, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s

Price: 1.467.593.890 ₫

Lenovo System x3950X6 – 6241FAA

Price: 1.467.593.890 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241FAA

4x Compute Book Intel Xeon 18C E7-8870v3 140W 2.1GHz 1600MHz 45MB, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s, Rack 8U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3950X6 – 6241DAA

Intel Xeon 16C E7-8860v3 140W 2.2GHz, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s

Price: 1.364.744.560 ₫

Lenovo System x3950X6 – 6241DAA

Price: 1.364.744.560 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241DAA

4x Compute Book Intel Xeon 16C E7-8860v3 140W 2.2GHz 1600MHz 40MB, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s, Rack 8U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3950X6 – 6241FCA

Intel Xeon 18C E7-8890v3 165W 2.5GHz, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s

Price: 1.885.223.290 ₫

Lenovo System x3950X6 – 6241FCA

Price: 1.885.223.290 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241FCA

4x Compute Book Intel Xeon 18C E7-8890v3 165W 2.5GHz 1600MHz 45MB, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s, Rack 8U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3950X6 – 6241JAA

Intel Xeon 18C E7-8870v3 140W 2.1GHz, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s

Price: 1.482.553.090 ₫

Lenovo System x3950X6 – 6241JAA

Price: 1.482.553.090 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241JAA

4x Compute Book Intel Xeon 18C E7-8870v3 140W 2.1GHz 2133MHz 45MB, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s, Rack 8U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3950X6 – 6241GAA

Intel Xeon 16C E7-8860v3 140W 2.2GHz, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s

Price: 1.379.704.680 ₫

Lenovo System x3950X6 – 6241GAA

Price: 1.379.704.680 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241GAA

4x Compute Book Intel Xeon 16C E7-8860v3 140W 2.2GHz 2133MHz 40MB, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s, Rack 8U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3950X6 – 6241JCA

Intel Xeon 18C E7-8890v3 165W 2.5GHz, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s

Price: 1.900.182.490 ₫

Lenovo System x3950X6 – 6241JCA

Price: 1.900.182.490 ₫

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241JCA

4x Compute Book Intel Xeon 18C E7-8890v3 165W 2.5GHz 2133MHz 45MB, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s, Rack 8U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3950X6 – 6241HEA

Intel Xeon 18C E7-8880v3, 32x16GB, 6x1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 8x1400W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3950X6 – 6241HEA

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241HEA

4x Compute Book Intel Xeon 18C E7-8880v3 150W 2.3GHz 1600MHz 45MB, 32x16GB, 6x1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 8x1400W p/s, Rack, Warranty 36 months.

Lenovo System x3950X6 – 6241HFA

Intel Xeon 18C E7-8880v3, 32x32GB, 12x1.2TB HS 2.5in SAS, 4x400GB HS 2.5in SATA SSD, 2xSR M5210, 8x1400W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3950X6 – 6241HFA

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 6241HFA

4x Compute Book Intel Xeon 18C E7-8880v3 150W 2.3GHz 1600MHz 45MB, 32x32GB, 12x1.2TB HS 2.5in SAS, 4x400GB HS 2.5in SATA SSD, 2xSR M5210, 8x1400W p/s, Rack 8U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3950X6 – 624158A

Intel Xeon 18C E7-8860v4 140W 2.2GHz 1866MHz 45MB, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3950X6 – 624158A

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 624158A

4x Compute Book Intel Xeon 18C E7-8860v4 140W 2.2GHz 1866MHz 45MB, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s, Rack 8U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3950X6 – 624178A

Intel Xeon 20C E7-8870v4 140W 2.1GHz 1866MHz, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3950X6 – 624178A

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 624178A

4x Compute Book Intel Xeon 20C E7-8870v4 140W 2.1GHz 1866MHz 50MB, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s, Rack 8U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3950X6 – 624198A

Intel Xeon 24C E7-8890v4 165W 2.2GHz 1866MHz, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3950X6 – 624198A

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 624198A

4x Compute Book Intel Xeon 24C E7-8890v4 165W 2.2GHz 1866MHz 60MB, 8x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 4x900W p/s, Rack 8U, Warranty 36 months.

Lenovo System x3950X6 – 62418GA

Intel Xeon 22C E7-8880v4 32x16GB, 6x1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 8x1400W p/s

Liên hệ

Lenovo System x3950X6 – 62418GA

Liên hệ

Kho: Đặt hàng

Product ID: 62418GA

4x Compute Book Intel Xeon 22C E7-8880v4 150W 2.2GHz 2400MHz 55MB, 32x16GB, 6x1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 8x1400W p/s, Rack, Warranty 36 months.

Trang 1 trong tổng số 2 trang12

Tư Vấn Mua Hàng

Ms. Vũ Thị Hòa | Vũ Thị Hòa

0964527700 | kinhdoanh2@tht.com.vn

Ms. Mai Tường Vy | Mai Tường Vy

0964587700 | kinhdoanh3@tht.com.vn

Mr.Hải Tú | Lê Hải Tú

0983057066 | tulh@tht.com.vn

Mr. Lê Hoàng | Lê Hoàng

0904899990 | kinhdoanh1@tht.com.vn

Hỗ trợ kỹ thuật

Mr. Nguyễn Trọng Nghĩa | Nguyễn Trọng Nghĩa

0964587700 | kythuat1@tht.com.vn

Mr. Nguyễn Văn Hậu | Nguyễn Văn Hậu

0964507700 | tht_kythuat2@tht.com.vn

Mr.Phạm Minh Hải | Phạm Minh Hải

0904899990 | kythuat3@tht.com.vn

Mr. Ngô Hoàng Thanh | Ngô Hoàng Thanh

0964547700 | tht_kythuat4@tht.com.vn

Search by price