Customer Support: 090 48 99990
C7976A HP LTO6 Ultrium 2.5TB/6.25TB Data Cartridge

Trang chủ/

300GB

300GB IBM HDD 10K 6GB 2.5″ SAS

P/N: 90Y8877, FRU: 90Y8878: IBM HDD 300GB 10K 6GB 2.5″ SAS

Price: 2.703.000 ₫

* Giá trên chưa bao gồm VAT*

Kho: Sẵn hàng

Số lượng:

Description
Marketing part number
Replacement part number
CRU/FRU Type
73 GB
73 GB 15 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF slim Hot-Swap hard drive 42D0672 42D0673
128 GB
128 GB SATA 2.5-inch MLC Hot-Swap Entry SSD 90Y8648 90Y8649
128 GB SATA 2.5-inch MLC Simple-Swap Entry SSD 90Y8668 90Y8669
146 GB
146 GB 10 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF slim Hot-Swap hard drive 42D0632 42D0633
146 GB 15 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF slim Hot-Swap hard drive 42D0677 42D0678
146 GB 15 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF slim Hot-Swap SED 44W2294 44W2295
146 GB 15 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF slim Hot-Swap hard drive 90Y8926 90Y8927
146 GB 15 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF slim Hot-Swap hard drive 90Y8944 90Y8945
160 GB
160 GB 7200 rpm NL SATA 2.5” SFF slim Hot-Swap hard drive
42D0747
42D0748
256 GB
256 GB SATA 2.5-inch MLC Hot-Swap Entry SSD 90Y8643 90Y8644
256 GB SATA 2.5-inch MLC Simple-Swap SSD 90Y8663
300 GB
300 GB 10 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF slim Hot-Swap hard drive 42D0637 42D0638
300 GB 10 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF slim Hot-Swap SED 44W2264 44W2265
300 GB 15 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF slim Hot-Swap hard drive 00AJ236 00AJ237
300 GB 15 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF slim Hot-Swap hard drive 81Y9670 81Y9671
300 GB 10 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF slim Hot-Swap hard drive 90Y8877 90Y8878
300 GB 10 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF slim Hot-Swap hard drive 90Y8913 90Y8914
500 GB
500 GB 7200 NL SATA 2.5” SFF slim Hot-Swap hard drive 42D0752 42D0753
500 GB 7200 NL SATA 2.5” SFF slim Hot-Swap hard drive 90Y8953 90Y8954
500 GB 7200 6 Gbps NL SAS 2.5” SFF slim Hot-Swap hard drive 42D0707 42D0708
500 GB 7200 6 Gbps NL SAS 2.5” SFF slim Hot-Swap hard drive 81Y9726 81Y9728
600 GB
600 GB 10 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF Slim Hot-Swap hard drive
49Y2003
49Y2004
600 GB 10 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF Hot-Swap hard drive
00AD102
00AD103
600 GB 15 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF Hot-Swap hard drive
00AJ246
00AJ247
600 GB 10 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF Hot-Swap hard drive 90Y8872 90Y8873
600 GB 10 000 rpm 6 Gbps SAS 2.5-inch SFF Hot-Swap hard drive 90Y8908 90Y8909
900 GB
900 GB 10 000 rpm 6Gbps SAS 2.5-inch SFF Hot-Swap hard drive 81Y9650 81Y9651
900 GB 10 000 rpm 6Gbps SAS 2.5-inch SFF Hot-Swap hard drive 81Y9662 81Y9663
IBM RDX USB Removable Hard Drive
160 GB
46C5366
N/A
320 GB
46C5367
N/A
500 GB
IBM RDX Internal USB Drive 46C5388 46C5380
IBM RDX 500 GB Cartridge 46C5368 N/A
Other
640 GB High IOPS MLC DUO Adapter
68Y7388
68Y7382
Hot-Swap SAS/SATA 4-Pack hard drive Upgrade Option
69Y4236
44T2248 – Blank EMC filler
69Y0649 – Hard drive power cable
69Y0648 – 8x hard drive cable
69Y0650 – CDPOP backplane
69Y1332 – SAS 250 mm cable
Hot-Swap SAS SATA 8-Pack hard drive Enablement Option (with 6 Gbps expander) 59Y3825 44T2248 – Blank EMC filler
69Y1332 – SAS 250 mm cable
59Y3786 – SAS 245 mm cable
69Y0650 – Backplane card
69Y1328 – SAS 710 mm cable
69Y0649 – Hard drive power cable
44E8763 – Carrier/Daughter Card
Hot-Swap SAS SATA 8-Pack hard drive Enablement Kit (with 2 M5015 adapters) 69Y5034 44T2248 – Blank EMC filler
46M0851 – RAID Card
69Y0649 – Hard drive power cable
69Y0650 – Backplane card
69Y1328 – SAS 710 mm cable
44E8763 – Carrier/Daughter Card

Sản phẩm liên quan

Tư Vấn Mua Hàng

Ms. Vũ Thị Hòa | Vũ Thị Hòa

0964527700 | kinhdoanh2@tht.com.vn

Ms. Mai Tường Vy | Mai Tường Vy

0964587700 | kinhdoanh3@tht.com.vn

Mr.Hải Tú | Lê Hải Tú

0983057066 | tulh@tht.com.vn

Mr. Lê Hoàng | Lê Hoàng

0904899990 | kinhdoanh1@tht.com.vn

Hỗ trợ kỹ thuật

Mr. Nguyễn Trọng Nghĩa | Nguyễn Trọng Nghĩa

0964587700 | kythuat1@tht.com.vn

Mr. Nguyễn Văn Hậu | Nguyễn Văn Hậu

0964507700 | tht_kythuat2@tht.com.vn

Mr.Phạm Minh Hải | Phạm Minh Hải

0904899990 | kythuat3@tht.com.vn

Mr. Ngô Hoàng Thanh | Ngô Hoàng Thanh

0964547700 | tht_kythuat4@tht.com.vn

Search by price

ndividual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost 127.0.0.1 activate.adobe.com 127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com 127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com